Tjänster

KONE1324_edited.jpg
 • Designgolv Epoxi

 • Garagegolv

 • Källargolv

 • Fallspackling

 • Golvmålning

 • ESD-golv

 • Akrylbeläggning

 • Loftgång och balkong

Industrigolv
 • Industribeläggning

 • Parkeringsdäck

 • Kemikalieresistenta golv

 • ESD-golv

 • Akrylbeläggning

 • Storkök/Restaurang

 • Lokaler

 • Loftgång och balkong

betongkonstruktioner
 • Sprickor i berg och betong

 • Skadade byggnader och byggnadsdelar

 • Sprickor i källare

 • Limning av betongkonstruktion

 • Bominjektering

 • Delskarvsfogning

 • Vattenreservoar

 • Vattentorn

 • Broar/Broskarvar

utjämning Betong
 • Flytspackling

 • Balkongrenovering

 • Trapprenovering

 • Gjutning

 • Diamantslipning

 • Dammbindning

 • Fallspackling

 • Håltagning

 • Trappmarkering för synskadade

Vägarbete
 • Garageuppfart

 • Asfaltering av väg

 • Asfaltering farthinder

 • Försegling

 • Linjemålning

 • Fräsning

 • Murning

 • Grusjustering

 • Plattsättning

 • Gång och cykelbana