bitmap.png
109872460_876674899487566_66511402884495

Swedfloor

PROFFS PÅ EPOXI

Swedfloor har specialiserat sig på att installera och underhålla kundanpassade epoxi- och andra fogfria golvbeläggningar. Våra duktiga golvläggare utför såväl stora som små kvalificerade golvarbeten åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Vi utför även injekteringar, olika betongarbeten samt asfaltering, stensättning och murning.

Kontakta oss idag för din offert!

Epoxigolv

Epoxi är en tvåkomponents härdplast, och tillhör gruppen epoxiplaster. Epoxi har stor förmåga att häfta vid de flesta material. 

Epoxiplast har hög slitstyrka, är lättstädad och motståndskraftig mot t.ex. vatten, syror, bensin och olja. Den passar därför perfekt i miljöer där mycket stora påfrestningar sker på ytan.  Epoxiplasten är transparent men kan färgas i den kulör ni önskar.

Användningsområden för epoxigolv​ :

 • Industrigolv

 • Garagegolv

 • Källargolv

 • Golv i hemmet

 • Våtrumsgolv

 • Offentliga miljöer

Injektering

Injektering, är en åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form. Syftet med injekteringen är att stoppa läckor, täta sprickor i berg, reparera skadade byggnader och byggnadsdelar samt förstärka jordformationer. Materialet tillförs genom pumpning och direkt fyllning via hål i ett injekteringsrör. 

Anledningar för att en sprucken konstruktion skall repareras :

 • En sprucken betong kan ej fördela belastningen den var avsedd för

 • Sprucken betong fryser lätt sönder

 • Korrosion uppstår i armering

 • Läckage

VÅRA TJÄNSTER

Image by Vitaliy Zamedyanskiy
 • Designgolv Epoxi

 • Kakel/Klinkers

 • Garagegolv

 • ESD-golv

 • Akrylbeläggning

 • Loftgång och balkong

Industrigolv
 • Industribeläggning

 • Golv för storkök

 • Designgolv Epoxi

 • Kakel/Klinkers

 • Garagegolv

 • Parkeringsdäck

 • Kemikalieresistenta golv

 • ESD-golv

 • Akrylbeläggning

 • Loftgång och balkong

betongkonstruktioner
 • Sprickor i berg och betong

 • Skadade byggnader och byggnadsdelar

 • Sprickor i källare

 • Limning av betongkonstruktion

 • Bominjektering

 • Delskarvsfogning

 • Vattenreservoar

 • Vattentorn

 • Broar

 • Broskarvar

utjämning Betong
 • Flytspackling

 • Balkongrenovering

 • Trapprenovering

 • Gjutning

 • Diamantslipning

 • Dammbindning

 • Fallspackling

 • Håltagning

 • Trappmarkering för synskadade

Vägarbete
 • Garageuppfart

 • Asfaltering av väg

 • Asfaltering farthinder

 • Försegling

 • Linjemålning

 • Fräsning

 • Murning

 • Grusjustering

 • Plattsättning

 • Gång och cykelbana