PROFFS
PÅ GOLV

SwedFloor är det lilla företaget med stor kompetens och höga ambitioner. Vårt mål är att göra dig som kund nöjd med vårt arbete och slutresultat därför ser vi till att alltid kommunicera och ge förslag på hur vi kan ge dig det bästa utifrån de förutsättningar som finns.

VI GARANTERAR HÖG KVALITET

Med över 20 års erfarenhet inom golvbranschen kan du lita på att vi på SwedFloor utför vårt arbete med precision. Alla våra medarbetare innehar härdplastslicens samt är försäkrade för er och vår säkerhet. Samtliga innehar även ID06.
För att säkerställa hög kvalitet på våra golvinstallationer samarbetar vi med Sveriges ledande leverantörer av fogfria golvbeläggningar och epoxigolv. 

VI TÄNKER PÅ
MILJÖN

På Swedfloor är kvalitets- och miljöfrågor högt prioriterade. Vi strävar hela tiden i vårt dagliga arbete efter att minska miljöbelastningen genom att använda råvaror och energi på ett optimalt sätt och därmed bidra till en ren och hälsosam miljö.