INJEKTERING

Injektering är en effektiv metod mot sprickor i källare, husgrunder, vattenmagasin och rörgenomföringar. Principen för injektering är att fylla en spricka i betongkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen. 
Vi använder tätningsmedel som är både kvalitets och miljögodkända.


 

Injektering, är en åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form. Syftet med injektering är att stoppa läckor, täta sprickor i berg, reparera skadade byggnader och byggnadsdelar samt förstärka jordformationer.

 

Materialet tillförs genom pumpning och direkt fyllning via ett förborrat hål igenom ett injekteringsrör. 

Anledningar för att en sprucken konstruktion skall repareras :

  • En sprucken betong kan ej fördela belastningen den var avsedd för

  • Sprucken betong fryser lätt sönder

  • Korrosion uppstår i armering

  • Läckage