Injektering

Injektering är en effektiv metod mot sprickor i källare, husgrunder, vattenmagasin och rörgenomföringar. Principen för injektering är att fylla en spricka i betongkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen.Vi använder tätningsmedel som är både kvalitets och miljögodkända.

 

  • Sprickor i berg/betong

  • Skadade byggnader

  • Sprickor i källare

  • Limning av betongkonstruktion

  • Bominjektering

  • Delskarvsfogning

  • Vattenreservoar

  • Vattentorn

  • Broar/Broskarvar

Under bron
Parkeringsplats