top of page

INJEKTERING

Injektering, är en åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form. Syftet med injektering är att stoppa läckor, täta sprickor i berg, reparera skadade byggnader och byggnadsdelar samt förstärka jordformationer.

 

Materialet tillförs genom pumpning och direkt fyllning via ett förborrat hål igenom ett injekteringsrör. 

Anledningar för att en sprucken konstruktion skall repareras :

  • En sprucken betong kan ej fördela belastningen den var avsedd för

  • Sprucken betong fryser lätt sönder

  • Korrosion uppstår i armering

  • Läckage

bottom of page