INJEKTERING

Injektering, är en åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form. Syftet med injektering är att stoppa läckor, täta sprickor i berg, reparera skadade byggnader och byggnadsdelar samt förstärka jordformationer.

 

Materialet tillförs genom pumpning och direkt fyllning via ett förborrat hål igenom ett injekteringsrör. 

Anledningar för att en sprucken konstruktion skall repareras :

  • En sprucken betong kan ej fördela belastningen den var avsedd för

  • Sprucken betong fryser lätt sönder

  • Korrosion uppstår i armering

  • Läckage